Lưu trữ cho từ khóa: hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ

Cốm Làng Vòng Bà Hoản Tham Dự Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Cốm Làng Vòng Bà Hoản Tham Dự Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013: Cốm làng Vòng Bà Hoản góp mặt tham dự tại khu trưng bày OVOP – One Village One Produce – Mỗi Làng Một Sản Phẩm (OVOP là mô hình duy trì phát triển các làng nghề truyền thống được nhiều quốc gia trên thể giới áp dụng) thuộc Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Sản Hà Nội Cốm Làng Vòng | Thẻ , , | Để lại phản hồi