Cốm Làng Vòng Bà Hoản Tham Dự Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Cốm làng Vòng Bà Hoản góp mặt tham dự tại khu trưng bày OVOP – One Village One Produce – Mỗi Làng Một Sản Phẩm (OVOP là mô hình duy trì phát triển các làng nghề truyền thống được nhiều quốc gia trên thể giới áp dụng) thuộc Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013.

Sáng 26/10, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2013 và khu trưng bày OVOP (One Village One Produce) do UBND thành phố Hà Nội; Sở công thương Hà Nội-chỉ đạo, chủ trì; Trung tâm khuyến nông và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức đã khai mại với sự tham dự của 250 doanh nghiệp và làng nghề, có quy mô 550 gian hàng.

Cốm Làng Vòng Bà Hoản tại Khu Trưng Bày Sản Phẩm OVOP (One Village One Produce - Mô hình mỗi làng một sản phẩm) tại Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Cốm Làng Vòng Bà Hoản tại Khu Trưng Bày Sản Phẩm OVOP (One Village One Produce – Mô hình mỗi làng một sản phẩm) tại Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Cốm Làng Vòng bà Hoản tại Khu Trưng Bày OVOP - Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Cốm Làng Vòng bà Hoản tại Khu Trưng Bày OVOP – Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Lễ Khai Mạc Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Lễ Khai Mạc Hội Chợ Quà Tặng Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 2013

Bài này đã được đăng trong Đặc Sản Hà Nội Cốm Làng Vòng và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời